1356 (1056) 2019-02-01 - 2019-03-07

Włącz serce i odwagę – bądź alternatywnym jurorem

Teatr Miejski zaprasza kandydatów do jury alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej. Nagrodą jest możliwość obejrzenia wszystkich sztuk w ramach Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Szczęśliwców może być tylko pięciu.
Tradycją stało się, że w ramach finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, oprócz profesjonalnej kapituły, nadesłane sztuki ocenia jury złożone z miłośników sceny, którzy po przeczytaniu pięciu wybranych do finału sztuk i obejrzeniu ich czytań przyznają własną Alternatywną Nagrodę Dramaturgiczną. Skład jury jest wybierany w drodze konkursu. Teatr Miejski w Gdyni zaprasza wszystkie osoby pasjonujące się współczesnym teatrem i dramatem do zgłaszania swoich kandydatur na członków jury.
Alternatywnym jurorem może zostać każdy miłośnik i entuzjasta teatru. Nie ma limitów wiekowych, związanych z wykształceniem, wykonywanym zawodem czy miejscem zamieszkania.
Zgłoszenia zawierające krótkie oświadczenie „Dlaczego chcę zostać jurorem Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej” oraz notę biograficzną należy nadsyłać do 20 marca na adres info@teatrgombrowicza.art.pl. Oba teksty łącznie nie powinny przekroczyć jednej strony (ok. 2000 znaków). Autorzy najciekawszych zgłoszeń zostaną zaproszeni do Teatru Miejskiego w Gdyni na rozmowę, która odbędzie się 30 marca o godz. 11.00.
Alternatywne Jury Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej od 2015 roku przyznaje własną nagrodę dla najlepszej sztuki zgłoszonej do konkursu. Działa niezależnie od Kapituły, w skład której wchodzą najwięksi znawcy polskiego dramatu współczesnego. Podobnie jak w przypadku Kapituły, jurorzy Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej będą obradować i oceniać dramaty w pięcioosobowym składzie. Prace jury toczyć się będą w dniach 20-26 maja podczas 14. Festiwalu R@Port. Udział w jury ma charakter społeczny.

ikona