Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1357 (1057) 2019-03-08 - 2019-03-14

Gdynia wśród najlepszych miast promujących zrównoważony transport

Gdynia wśród finalistów EUROPEANMOBILITYWEEK Award (Nagroda za Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu). Jury było pod wrażeniem silnego programu działań promujących korzystanie z transportu publicznego w Gdyni. Poza Gdynią w finale w kategorii miast (powyżej 50 tysięcy mieszkańców) znalazły się Lizbona (Portugalia) i Palma de Mallorca (Hiszpania). Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 21 marca podczas uroczystości w Brukseli.

Nagroda Komisji Europejskiej wyróżnia miasta, które aktywnie promują zrównoważony transport, czego finałem jest coroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Dzień bez Samochodu. W 2018 r. w kampanii wzięło udział prawie 2800 miast, co jest rekordem wszystkich dotychczasowych edycji. Finaliści zostali wybrani przez niezależny panel ekspertów ds. mobilności i transportu.
Jedynym polskim miastem, które do tej pory było nominowane do nagród w tej dziedzinie był Kraków – finalista z 2002 r.
 
Niewątpliwy sukces Gdyni został odniesiony dzięki szerokiej i długofalowej współpracy zespołu złożonego z pracowników Zarządu Dróg i Zieleni, Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej, Urzędu Miasta, Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej, a koordynowanego przez wiceprezydent Katarzynę Gruszecką-Spychałę.
Działania Gdyni na rzecz równoważenia transportu w 2018 r. uwzględnione w aplikacji o nagrodę to m.in.:
– nowy przystanek ZKM „Starowiejska”,
– dedykowane miejsca dostaw na ulicach Abrahama, Starowiejskiej i Świętojańskiej wypracowane dzięki współpracy z przedsiębiorcami,
– coroczne kampanie edukacyjno-promocyjne „Do pracy jadę rowerem”, „Odprowadzam Sam”, „Rowerowy Maj”,
– Europejski Dzień Trolejbusowy i Dzień bez Samochodu – festyn rodzinny z atrakcjami typu gra „Escape Trolley”, która zdobyła nagrodę Ministerstwa Infrastruktury za innowacyjność,
– testowanie elektrycznych rowerów towarowych dla przedsiębiorców, instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców,
– śniadania dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego (na czas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu),
– „Rowerowa Szkoła dla seniorów” – cykl zajęć teoretycznych i praktycznych dla starszych mieszkańców Gdyni we współpracy z Centrum Aktywności Seniora,
– warsztaty dot. planów mobilności dla gdyńskich firm,
– przyjazna i bezpieczna dla niechronionych uczestników ruchu strefa wolna od ruchu samochodowego przy Zespole Wczesnej Edukacji na Dąbrowie (na czas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu).
Ponadto, w aplikacji uwzględniono liczne działania inwestycyjne prowadzone w Gdyni w ostatnim roku, np. zakup nowego taboru trolejbusowego i autobusowego, modernizację przystanków i montaż nowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz rozwój infrastruktury rowerowej (ciągi pieszo-rowerowe na Wiczlinie, rozbudowa i modernizacja R-10, kontraruch w Śródmieściu).