1357 (1057) 2019-03-08 - 2019-03-14

Kładka pieszo-rowerowa połączy ul. Strzelców w Małym Kacku z Buraczaną na Karwinach

Kładka połączy Mały Kack z Karwinami. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, podjął decyzję podsumowującą proces konsultacji społecznych, który odbył się na przełomie roku i zaangażował ponad 1000 gdynian.

W pierwszej połowie 2018 r. władze miasta ogłosiły plan budowy wiaduktu drogowego, który miałby połączyć ul. Strzelców i Buraczaną. Wszystko po to, by usprawnić komunikację między dzielnicami. Gdynianie z Karwin zyskaliby łatwiejszy dostęp do lasów po drugiej stronie torów, a ci z Małego Kacka – do infrastruktury i usług zlokalizowanych na Karwinach. Grupa mieszkańców złożyła jednak do Urzędu Miasta petycję w sprawie zastąpienia wiaduktu kładką pieszo–rowerową. Odpowiedzią na nią były konsultacje społeczne ogłoszone przez prezydenta Gdyni. Przeprowadzono też dwa dialogi techniczne, które pozwoliły oszacować przybliżone koszty realizacji zarówno wiaduktu samochodowego, jak i kładki pieszo-rowerowej.
- Temat połączenia Małego Kacka z Karwinami już od pierwszych chwil w niesamowity wręcz sposób zaangażował mieszkańców, stąd decyzja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Było dla nas bardzo ważne, by każda zainteresowana tą sprawą osoba mogła wyrazić swoje zdanie – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Siła i liczba argumentów przytoczonych przez gdynian za budową kładki pieszo-rowerowej sprawiła, że rozstrzygnąłem na korzyść tego rozwiązania.
To kolejna w ostatnim czasie decyzja zmierzająca do uspokojenia ruchu w mieście, uwzględniająca argumenty na rzecz zrównoważenia transportu. W październiku poznaliśmy decyzję prezydenta w sprawie zmian na ul. Starowiejskiej, podjętą także w efekcie konsultacji społecznych. Tu również priorytet będą mieli piesi.
Od 7 do 20 stycznia każdy gdynianin mógł wypełnić ankietę na temat preferowanego sposobu połączenia dzielnic. Z tej możliwości skorzystały aż 1152 osoby. Większość respondentów opowiedziała się za możliwością dopuszczenia jedynie ruchu pieszo-rowerowego. Jednak decydująca nie była sama liczba głosów, lecz także argumenty podnoszone przez mieszkańców Karwin i Małego Kacka.
Budowę kładki realizować będzie Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.