1357 (1057) 2019-03-08 - 2019-03-14

Znaczny stopień niepełnosprawności – bez skierowania i kolejek

W drugiej połowie 2018 r. weszła w życie Ustawa z 9.05.2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; (Dz.U. poz. 932), której głównym celem było wprowadzenie szczególnych uprawnień dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności w dostępie do opieki zdrowotnej.
Głównym priorytetem ustawodawcy było zmniejszenie kolejek oraz czasu oczekiwania na konsultację ze specjalistą. Pieniądze, przeznaczone na ten cel zostały rozdysponowane pomiędzy oddziałami wojewódzkimi na podstawie specjalnego algorytmu – uwzględniającego potrzeby pacjentów.
Do głównych zmian zalicza się:
– korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,
– korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
– zniesienie limitów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej,
– zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych.
Dla pacjentów oznacza to m.in. prawo do zabiegów medycznych, na zlecenie osoby do tego uprawnionej (lekarz POZ lub innego lekarza specjalisty), w pełni refundowanych przez NFZ. W Trójmieście, wiele placówek medycznych, świadczy pomoc w realizacji tego typu świadczeń. W zależności od schorzenia, można zdecydować się na szereg zabiegów specjalistycznych – począwszy od konsultacji medycznych (Pomorski Oddział NFZ – nr tel. 801 002 246) po zabiegi rehabilitacyjne. Obecnie Przychodnia Morska w swojej placówce w Gdyni (ul. Morska 7, tel. 606 742 288) świadczy specjalną ofertę na rehabilitację ambulatoryjną – wizytę/poradę lekarską oraz cykl ćwiczeń w bardzo krótkich terminach.
Wystarczy zgłosić się do rejestracji i okazać dokument, potwierdzający posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Na wszelkie dodatkowe pytania dotyczące kwestii związanych z realizacją ustawy odowiadają oddziały NFZ.