Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1358 (1058) 2019-03-15 - 2019-03-21

Innowacje społeczne z gdyńskiego inkubatora

Aż dziewięć innowacji społecznych rozwijanych w gdyńskim inkubatorze trafiło do upowszechnienia. To oznacza, że korzystają z nich osoby zależne (czy to ze względu na stan zdrowia, czy z powodu wieku) i ich opiekunowie. I choć projekt od trzech lat prowadzony przez Laboratorium Innowacji Społecznych powoli dobiega końca, to już są prowadzone prace nad jego kontynuacją w innej formule.

W czerwcu 2016 Gdynia, działając w partnerstwie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o pozyskała 3 miliony złotych na realizację projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.
W żaden sposób nie ograniczaliśmy inwencji innowatorów. Komisja ekspertów oceniała jednak każdy projekt pod kątem m.in. skuteczności. Zależało nam bowiem na tym, by do testowania, a w konsekwencji do codziennego stosowania w całym kraju trafiły projekty, który w realny sposób poprawią jakość życia osób borykających się z różnymi życiowymi problemami, przełamią stereotypy, wprowadzą rzeczywistą zmianę. – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych, które wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadzi gdyński inkubator.
Pomysły na innowacje trafiały do dwóch inkubatorów – w Gdyni i w Warszawie. Autorzy wybranych projektów, po kilku miesiącach dopracowywania ich pod okiem ekspertów i uczestnictwa w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach, otrzymywali grant (średnio ok. 40 000 zł) na przetestowanie swojego konceptu w realnych warunkach.
W Gdyni po pomyślnych wynikach testowania do upowszechnienia trafiło 9 pomysłów.
Możemy pochwalić się m.in. grą planszową „Wyzwania życia”, która dotyka tematu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną czy sakiewką „JAK?”, czyli przełamującym stereotypy ocieplaczem relacji międzyludzkich. Również dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przeznaczony jest, wysoko oceniony przez PFRON, projekt „Mistrzowie są wśród nas”. Pomysł oparty na systemie sprawności harcerskich, pozwala doskonalić swoje kompetencje w zakresie czynności dnia codziennego – wylicza Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora LIS.
Projekt „Innowacje na ludzką miarę” zakończy się w czerwcu tego roku.
Od lat przykładamy w Gdyni dużą wagę do poszukiwania i wdrażania w życie niekonwencjonalnych, lecz skutecznych rozwiązań dla problemów społecznych. Doświadczenia ostatnich trzech lat – mnóstwo zgłoszonych do inkubatora innowacji i pozytywna ocena tych, które zostały wprowadzone w życie sprawiły, że już rozpoczęliśmy poszukiwania formuły kontynuowania projektu – zdradza Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Wkrótce ogłosimy szczegóły.