1359 (1059) 2019-03-22 - 2019-03-28

Ponad 100 mln zł na lepszy dojazd na północ Gdyni

Porozumienie pomiędzy Miastem Gdynia a spółką PKP PLK (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) w sprawie budowy wiaduktu zostało już uzgodnione i zostanie podpisane w najbliższych dniach. PKP PLK zobowiązuje się w nim do wybudowania wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Puckiej, a Miasto Gdynia do sfinansowania budowy niezbędnej infrastruktury drogowej. Na ukończeniu są też prace przy tworzeniu koncepcji budowy tunelu pod torami SKM. Wspólne działania z PKP PLK S.A. doprowadzą do szybszego i bezkolizyjnego przejazdu do północnych dzielnic Gdyni i odciążenia Estakady Kwiatkowskiego.
Obie planowane inwestycje, czyli budowa tunelu pod torami SKM i wiadukt w ciągu ulicy Puckiej zmienią oblicze komunikacyjne Gdyni, a czas dojazdu do ulicy Hutniczej i na Obłuże, Pogórze czy Oksywie znacznie się skróci.
To ważny moment dla Gdyni. Poprawa skomunikowania północnych dzielnic to dla nas priorytet inwestycyjny. Nasze rozmowy z PKP PLK były bardzo konstruktywne i cieszę się, że udało się doprowadzić do porozumienia. Stało się ono możliwe w momencie, gdy spółka PKP PLK uzyskała środki na poprawienie parametrów dróg kolejowych, prowadzących do portu. Dzięki partnerstwu Miasta i PKP PLK, nareszcie zostaną nadrobione zaległości, które datują się jeszcze na lata 70. i 80. XX wieku – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Wykorzystaliśmy szansę, aby udrożnić dojazd do północnych dzielnic naszego miasta i już dzisiaj możemy zapowiedzieć, że Estakada Kwiatkowskiego nie będzie jedyną bezkolizyjną drogą z południa na północ Gdyni. Tunel będzie budowany przez PKP PLK w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”, zaś wiadukt w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.
Dotychczas pokonywanie torów kolejowych aż w dwóch miejscach wiązało się z długim oczekiwaniem na otwarcie zapór kolejowych, gdyż biegnące tamtędy tory kolejowe obsługują połączenia SKM (linia 202), a druga nitka to kolej prowadząca do portu (linie 201 i 228). Organizację obu przedsięwzięć, związanych z przebudową układu torowego i budową nowych obiektów inżynieryjnych – tunelu i wiaduktu – bierze na siebie spółka PKP PLK. W związku z budową tunelu, zostaną zlikwidowane pozostałe dwa przejazdy drogowe przez tory: w ciągu ulicy Północnej i ulicy Piaskowej. Kolej sfinansuje także inne prace, konieczne przy tak dużej przebudowie układu torowego, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, budowę urządzeń odwadniających i połowę kosztów nadzoru inwestorskiego. Miasto Gdynia sfinansuje budowę układu drogowego w pełnej wersji – jezdnię, chodniki, ścieżkę rowerową, budowę koniecznych murów oporowych i połowę kosztów nadzoru inwestorskiego. Co najważniejsze, z miejskiego budżetu będą wypłacone odszkodowania dla tych właścicieli budynków, które będą musiały zostać wyburzone.
Koszty całego przedsięwzięcia zostaną rozliczone między partnerami po zakończeniu wszystkich prac. Ich harmonogram poznamy dopiero po wyłonieniu wykonawców prac i podpisaniu z nimi umów na wykonanie poszczególnych elementów inwestycji. Strony porozumienia zakładają, że oddanie bezkolizyjnego przejazdu ulicą Pucką nastąpi nie później niż do końca 2023 roku. Wstępny koszt obu inwestycji, czyli tunelu i wiaduktu, to ponad 100 mln zł.