1359 (1059) 2019-03-22 - 2019-03-28

Wolontariusze do dzieła

Stowarzyszenie „Perspektywa” działające przy SP nr 16 poszukuje wolontariuszy, praktykantów, stażystów do pomocy w nauce dzieciom ze SPOT świetlicy socjoterapeutycznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 664 748 138 lub wysyłając maila na adres: stow.perspektywa@wp.pl.