1360 (1060) 2019-03-29 - 2019-04-04

Dyżury Obywatelskiego Biura Interwencji

W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31) w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 dyżury pełnią pełnomocnicy Obywatelskiego Biura Interwencji z siedzibą w Sopocie.
Jeżeli napotykasz na trudności w załatwieniu swoich spraw w urzędach i instytucjach publicznych, pełnomocnicy pomogą w rozwiązaniu problemu. Przyjmują także skargi dotyczące łamania prawa w urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych i firmach. Szczegółowe informacje, tel. 793 663 703.