1360 (1060) 2019-03-29 - 2019-04-04

Oferta terapeutyczna

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2a) zaprasza osoby z trudnością w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu do skorzystania z oferty terapeutycznej Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Z oferty Oddziału mogą również skorzystać osoby mające problem z kilkoma substancjami, bądź hazardem. Program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Uczestnik może na ten czas uzyskać zwolnienie lekarskie.

Zajęcia prowadzone są poprzez psychoterapię grupową, indywidualną, zajęcia edukacyjno- informacyjne oraz różnego rodzaju treningi umiejętności i warsztaty.

Terapia w Dziennym Oddziale umożliwiakontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni.

Zgłoszenie się do Dziennego Oddziału jest poprzedzone konsultacją terapeutyczną. Rejestracja odbywa się codziennie, od godziny 7.30 w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (ul. M. Reja 2a).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 621 61 35.