1361 (1061) 2019-04-05 - 2019-04-11

Zapraszamy pszczoły do Gdyni

Naukowcy podkreślają, że obecność pszczół w mieście jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania jego ekosystemu.
Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta zdecydowano o zmianach w uchwale dotyczącej m.in. warunków utrzymywania pszczół miodnych. W myśl nowych przepisów na posesji znajdującej się w granicach miasta będzie można posiadać do 8 rojów pszczół miodnych w pasiekach zarówno naziemnych, jak i na dachach budynków.
Pszczelarze będą musieli jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości między ulami a sąsiadującymi nieruchomościami, która wynosi 15 m. Dla uli naziemnych dystans ten mierzony jest od pasieki do granicy pomiędzy posesjami. W przypadku hodowli na dachach budynków istotne jest zachowanie odległości od najbliższych okien, znajdujących się na tym samym co ule poziomie lub wyżej.
Aby zminimalizować obawy i ryzyko związane z użądleniami przez pszczoły, do hodowli dopuszczone zostaną tylko linie i gatunki owadów dopuszczone na terenie województwa pomorskiego.
W myśl obowiązujących przepisów hodowanie pszczół na terenie Gdyni dozwolone jest wyłącznie na terenach o funkcji rolniczej. Miejskie pasieki prowadzili głównie użytkownicy Rodzinnych Ogródków Działkowych. Wkrótce, dołączyć do nich będzie mogła większa liczba mieszkańców Gdyni.

ikona