1364 (1064) 2019-04-26 - 2019-05-09

Budżet Obywatelski 2019 - oceń propozycje projektów ogólnomiejskich

Spośród wstępnych 64 pomysłów na projekty ponadlokalne w Budżecie Obywatelskim 2019, które pojawiły się na pierwszym spotkaniu warsztatowym w marcu, ponad połowa zyskała ze strony uczestników warsztatów poparcie i gotowość zaangażowania się w ich dopracowywanie. Po kilkugodzinnej wspólnej pracy z miejskimi urzędnikami, 38 dopracowanych wniosków trafiło do szczegółowej weryfikacji. Na stronie www.bo.gdynia.pl można zapoznać się z nimi zapoznać, a także skomentować zawarte w nich propozycje. Ostatnim krokiem przed etapem głosowania będzie selekcja pomysłów w gronie uczestników cyklu warsztatów. Trzecie spotkanie zakończy się wyłonieniem 15 projektów, na które wszyscy gdynianie będą mogli zagłosować od 17 czerwca do 1 lipca.
Projekty miejskie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni powstają po raz pierwszy. Ogólna pula środków na ich realizację wyniesie 1,5 miliona złotych. Zarysy budżetowych wniosków wypracowano podczas 2 warsztatów, w których uczestniczyło blisko 100 mieszkańców, wspieranych przez miejskich urzędników. Pomysłodawcy zgłaszali propozycje związane z kulturą, edukacją, zdrowiem, rekreacją, infrastrukturą drogową czy organizacją czasu wolnego. W ramach warsztatów część pomysłów udało się połączyć i przygotować wspólne projekty.
Pierwsza pula pomysłów obejmowała 64 projekty. Podczas dwóch spotkań warsztatowych, uczestnicy do dalszego dopracowania wybrali 38 z nich. Na stronie bo.gdynia.pl można się z nimi zapoznać i komentować. Szczegółową analizą projektów zajmują się komórki UM w Gdyni i jednostek budżetowych, które uczestniczą w realizacji wniosków Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie, po ostatnich warsztatach (25 maja), na listę do głosowania trafi 15 gotowych projektów. Etap głosowania rozpocznie się 17 czerwca, a zakończy się 1 lipca tego roku.