1364 (1064) 2019-04-26 - 2019-05-09

Świadomy Konsument - kim jest Konsument?

Cykl artykułów rozpoczynamy od odpowiedzi na podstawowe pytanie: kim jest konsument?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego za konsumenta uważamy osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Co to oznacza w praktyce? Aby korzystać z dodatkowych przywilejów dostępnych konsumentom zawierana przez Ciebie umowa nie może być związana z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. Nie może to też być umowa zawierana między dwoma przedsiębiorcami lub dwiema osobami fizycznymi.

Dla przykładu: Pan Kowalski, który jest zawodowym fotografem prowadzącym działalność gospodarczą, kupił nowy aparat „na fakturę”. W tym przypadku Pan Kowalski kupił więc aparat „na firmę” i nie może korzystać ze wszystkich uprawnień przysługujących konsumentom.
Gdyby jednak Pan Kowalski kupił rower dla swoje córki, byłby traktowany jak konsument.
Pamiętaj więc – gdy kupujesz „na fakturę”, nie działasz jako konsument i nie przysługują Ci uprawnienia przysługujące konsumentom.

Cykl dotyczy porad przeznaczonych wyłącznie dla konsumentów.

Zachęcamy do lektury kolejnych odcinków!

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów mieści się w Gdyni, przy ul.10 Lutego 24, pokój numer 112 (pierwsze piętro). Biuro czynne jest: w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. 8.00-16.00, natomiast w środy w godz. 8.00-17.00. Kontakt z pracownikami Biura możliwy jest także pod adresem poczty elektronicznej: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl oraz nr. tel. 58 66 88 200.