1365 (1065) 2019-05-10 - 2019-05-16

Ambulansowy pobór krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje 23 maja ambulansową zbiórkę krwi pod hasłem „Pracownicy magistratu krew oddają – gdynian również zapraszają”.
Krwiobus zaparkuje na pl. Wolnej Polski vis á vis Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego) w godz. 9.00-13.00.
Zapraszamy.