1365 (1065) 2019-05-10 - 2019-05-16

Dla zaniepokojonych spożyciem alkoholu

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizuje innowacyjny program ograniczania picia alkoholu. Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla osób zaniepokojonych ilością i częstotliwością wypijanego alkoholu, chcących się dowiedzieć, czy jest to problemem i jakie kroki mogą podjąć w celu wprowadzenia zmian w tym zakresie.
Program terapeutyczny został przygotowany zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Najbliższa edycja programu (8 spotkań grupowych) rozpocznie się w maju 2019 roku.
Warunkiem uczestniczenia w programie jest wcześniejsze odbycie konsultacji terapeutycznej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (ul. Reja 2a) zgodnie z obowiązującymi w ośrodku zasadami rejestracji pacjentów.
Szczegółowe informacje pod nr. tel. 58 621 61 35 oraz na www.opitu.pl.