1366 (1066) 2019-05-17 - 2019-05-23

O gdyńskich rozwiązaniach w polityce senioralnej

Są aktywnymi uczestnikami uniwersytetów trzeciego wieku z całej Polski. Biorą udział w projekcie „UTW dla społeczności”, bo chcą przyciągnąć nowych odbiorców. 9 maja grupa seniorów wraz z koordynatorami projektu z warszawskiego Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” przyjechała do Gdyni, by posłuchać o tym, jak z sukcesem można angażować osoby w wieku 60+ w życie miasta.
Opieka, aktywizacja, partycypacja – to trzy filary gdyńskiej polityki senioralnej. Tematy związane z opieką realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, o aktywizację dba Centrum Aktywności Seniora, a o włączanie seniorów w życie miasta i uczestnictwo np. w konsultacjach społecznych – Laboratorium Innowacji Społecznych. Często instytucje te podejmują działania wspólne czy w partnerstwie, czego przykładem jest zaangażowanie LIS i MOPS w projekt MEMO (aplikacja stymulująca funkcje poznawcze) i inkubator innowacji społecznych lub współdziałanie LIS z CAS w Wielkim Kacku, gdzie przy ul. Lipowej 15 działają obok siebie Przystań i Miejski Klub Seniora.
Szczegóły tego współdziałania i tej współpracy poznali seniorzy z całej Polski – uczestnicy szóstej już edycji projektu „UTW dla społeczności”. Spotkanie odbyło się w Urban Labie, prowadzonym przez Laboratorium Innowacji Społecznych.

ikona