1368 (1068) 2019-05-31 - 2019-06-06

15 projektów miejskich do Budżetu Obywatelskiego

Całkowita nowość w historii gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, jaką jest możliwość zgłaszania projektów o zasięgu ogólnomiejskim, zmaterializowała się w sobotę 25 maja.
Podczas trzeciego spotkania w ramach cyklu warsztatów wypracowywania takich właśnie projektów do BO 2019, uczestnicy w głosowaniu wyłonili 15 najciekawszych ich zdaniem pomysłów, które od 17 czerwca do 1 lipca trafią pod głosowanie wszystkich gdynian. Pula środków na realizację miejskich projektów wynosi 1,5 miliona złotych.
1. Kampania edukacyjna dot. segregacji odpadów oraz śmieciomaty/recyklomaty – urządzenia do zdawania odpadów aluminiowych i szkła z wymianą na bilety/zniżki z użyciem Karty Mieszkańca
2. Parki kieszonkowe w 9 dzielnicach: Dąbrowa, Grabówek, Wzgórze Świętego Maksymiliana, Chylonia, Pogórze, Działki Leśne, Leszczynki, Pustki Cisowskie, Wielki Kack
3. Ogrody deszczowe na pętlach autobusowych/trolejbusowych (Chabrowa, Grabówek SKM, Obłuże Maciejewicza, Pogórze (ul. Czernickiego), Dąbrowa Miętowa, Karwiny Tesco, Orłowo SKM Klif)
4. Zakup nowoczesnego, w pełni wyposażonego ambulansu ratunkowego z zabudową medyczną, zgodnego z wymogami Ministerstwa Zdrowia, dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
5. Transport i wsparcie dla seniorów (65+) w dotarciu do miejsc użyteczności publicznej
6. Galeria fotografii na ścianach przejścia podziemnego SKM Wzgórze św. Maksymiliana - skwer Plymouth
7. Gdyńskie łąki kwietne zlokalizowane w 9 dzielnicach: Dąbrowa, Śródmieście, Karwiny, Obłuże, Cisowa, Chylonia, Wielki Kack, Pogórze oraz Orłowo
8. Organizacja półkolonii letnich dla dzieci na terenie 23 szkół podstawowych w 21 dzielnicach Gdyni
9. Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej - tymczasowa, przenośna galeria sztuki, instalacje i warsztaty w otwartej przestrzeni Kamiennej Góry
10. Ogrodzony wybieg dla psów, w pobliżu schroniska dla zwierząt „Ciapkowo” przy ulicach Łowicka-Olkuska w dzielnicy Mały Kack, dla psów z całej Gdyni
11. Oznakowanie wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ułatwiające dostęp i korzystanie z terenów leśnych mieszkańcom wielu gdyńskich dzielnic
12. Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci klas III szkół podstawowych
13. Mobilna stacja pomiarowa powietrza i obsługi interwencji związanych z porządkiem publicznym (dron) oraz kampania informacyjna dot. zanieczyszczania powietrza
14. Estetyzacja Placu Kaszubskiego - nasadzenie drzew i roślin ozdobnych, mała architektura
15. Dostosowanie Estakady Kwiatkowskiego do ruchu rowerowego na odcinku Morska-Hutnicza
Każdy może poznać wszystkie zakwalifikowane do głosowania wnioski na stronie www.bo.gdynia.pl.
Głosowanie rozpocznie się 17 czerwca i zakończy 1 lipca 2019. Będzie w nim można wybrać maksymalnie pięć projektów miejskich oraz dodatkowo pięć projektów z jednej dzielnicy. Głosować będzie można na stronie www.bo.gdynia.pl.