1368 (1068) 2019-05-31 - 2019-06-06

Pożegnaliśmy Aleksandra Jutrzenkę-Trzebiatowskiego

W wieku 85 lat zmarł wieloletni prezes i wiceprezes gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 22 maja 2019 r. na Cmentarzu Witomińskim odbył się pogrzeb śp. Aleksandra Jutrzenki-Trzebiatowskiego.
Urodził się 6.07.1933 r. w Węsiorach jako potomek kaszubskiego rodu szlacheckiego Jutrzenka-Trzebiatowskich. Całe swoje dorosłe życie związał z Gdynią. W 1952 r. zaczął pracę w Stoczni im. Komuny Paryskiej, gdzie przeszedł wszystkie kolejne szczeble zawodowe: od ślusarza do kierownika oddziału Morskiej Obsługi Statków.
Jego pasją była kaszubszczyzna – nieustanne pielęgnowanie tradycji i przypominanie kolejnym pokoleniom, gdzie tkwią ich korzenie. Stoczniowcy za jego sprawą wstępowali w szeregi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którego gdyńskiemu oddziałowi od 1986 r. przewodniczył. Włączał się z wielkim zaangażowaniem w przygotowywanie oprawy kaszubskich mszy świętych. Z jego inicjatywy w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa odsłonięto tablicę pamięci Leona Roppla, a później rozpoczęto zbiórkę środków na tablicę pamięci wójta Jana Radtkego. Za jego sprawą powstał Klub Haftu Kaszubskiego Rozeta i ufundowany został sztandar gdyńskiego oddziału ZKP. Był też współfundatorem pomnika Antoniego Abrahama na placu Kaszubskim.
Jego zasługi zostały uhonorowane wieloma odznaczeniami, m.in. Medalem 70-lecia Gdyni, 40-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Złotym Krzyżem Zasługi.