1371 (1071) 2019-06-21 - 2019-06-27

Rodziny zastępcze poszukiwane

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.
Szczegółowe informacje w siedzibie zespołu przy ul. Filomatów 2 lub pod nr. tel. 58 622 60 20 lub 58 627 20 24.