1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

Bezpieczniej na skrzyżowaniu Morska-Warszawska

2 sierpnia gdyński Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił postępowanie na przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej i Morskiej w zakresie chodników z wyznaczeniem pasów ruchu dla rowerów i przejazdów dla rowerzystów przez ulicę Morską - Etap 1.
Kluczowym zadaniem tej inwestycji będzie usprawnienie ciągłości rowerowej z Chyloni, Leszczynek, Grabówka i Działek Leśnych do centrum miasta. Zmodernizowane skrzyżowanie usprawni przedostanie się rowerem z jednej strony ul. Morskiej na drugą, a co ważne nie wpłynie to czas oczekiwania na zielone światło ani dla kierowców ani dla pieszych.
Oferty można składać tylko w formie pisemnej do 19 sierpnia do godz. 12.00 na adres: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81 -364 Gdynia, pok. 407 – sekretariat.