1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

Kwietne łąki – korzyść dla wszystkich

Niosą wiele korzyści dla środowiska: zatrzymują szkodliwe pyły i zanieczyszczenia, pozytywnie wpływają na retencję i niwelują tzw. wyspy ciepła. Do tego dają schronienie pożytecznym owadom, a w momencie kwitnienia są niezwykle urokliwe. Mowa o łąkach kwietnych. Za sprawą Biura Ogrodnika Miasta w Gdyni powstaje ich coraz więcej.
W przestrzeni miasta nie brak terenów zielonych pełnych roślin i kwiatów, o które dba Biuro Ogrodnika Miasta. W miejscach reprezentacyjnych lub szczególnie trudnych, w których rośliny nie mają szans na przeżycie w dłuższym odcinku czasu, sadzone są rośliny jednoroczne, np. w łódkach na ul. Świętojańskiej czy też przy fontannie na skwerze Kościuszki.
Kilka lat temu część kwietników przekształcono w formy łączone. Bazę stanowią rośliny wieloletnie, a część brzegową dekorują jednoroczne, np. na skwerze Kościuszki lub skwerze Plymouth.
Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie tylko roślin wieloletnich: bylin, krzewów i roślin cebulowych.
Łąki kwietne kojarzą się z naturalnym krajobrazem. W tym przypadku także mamy do czynienia z różnymi formami – od pozostawionych do samoistnego wykształcenia przy ograniczeniu koszenia, poprzez łąki wspomagane w celu połączenia naturalnych procesów i siedliska z dodatkowo włączanymi atrakcyjnymi roślinami kwitnącymi – do łąk utworzonych od początku do końca ręką człowieka.
Jak przekonują urzędnicy, z uprawy łąk kwietnych płynie wiele korzyści. Brak potrzeby regularnego koszenia to zarówno oszczędność finansowa, jak i działanie proekologiczne. Zbiorowisko łąkowe pełni również funkcje edukacyjne.