1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021 nie przyznano dotacji na realizację ww. zadania.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej i Morskiej w zakresie chodników z wyznaczeniem pasów ruchu dla rowerów i przejazdów dla rowerzystów przez ulicę Morską – etap 1.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp58.
Termin składania ofert: 19.08.2019 r. o godz. 12.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (ul. Warszawska 67A)
informuje o wywieszeniu w siedzibie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej , usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 9.08.2019 r. do 29.08.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 27 września 2019 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 23 września 2019 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Wzgórze Bernadowo o pow. 40037 m2, ul. Płk. S. Dąbka „1A” o pow. 1156 m2, ul. Płk. S. Dąbka „1B” o pow. 1359 m2, ul. Płk. S. Dąbka „1C” o pow. 1345 m2, ul. Bydgoskiej pow. 1209 m2, ul. Hutniczej 63 o pow. 11631 m2, ul. Komandorskiej 55 o pow. 889 m2, ul. Hodowlanej 8 o pow. 587 m2, ul. Afrodyty 14 o pow. 821 m2, ul. Łopianowej o pow. 2324 m2 i ul. Stryjskiej 29 o pow. 2535 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 25.07.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 oraz pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni:
– sprzątaczki na 1/2 i 3/4 etatu. Praca od poniedziałku do piątku.
– ogrodnika na 3/4 etatu. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 13.00.
CV należy składać u kierownika administracyjnego szkoły lub przesyłać na adres e-mail: kadry@sp48.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 507 203 102.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 (ul. Chylońska 227)
zatrudni od 1 września specjalistę ds. płac. Dokumenty należy składać w sekretariacie do 14 sierpnia z dopiskiem: „Oferta pracy – specjalista ds. płac”.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 (ul. Morska 192)
zatrudni od 1 września nauczyciela geografii na pełen etat.
Kontakt tel. 58 623 06 33.
***
VI Liceum Ogólnokształcące (ul. Kopernika 34)
zatrudni od 1.09.2019 r.:
– rzemieślnika- konserwatora w wymiarze 1/2 etatu.
– sprzątaczkę w wymiarze 1/2 etatu.
Oferty należy przesyłać do 23 sierpnia na adres: sekretariat@vilo.org z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (ul. Morska 77)
zatrudni specjalistę ds. finansowo-księgowych na pełen etat od 1 września 2019 r. (umowa na czas określony).
Kontakt: kadry.zshg@wp.pl, tel. 58 6201289.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni:
– od sierpnia pomoc kuchenną w wymiarze pełnego etatu,
– od 1 września sprzątaczkę w wymiarze 3/4 etatu.
Dokumenty można składać w sekretariacie lub mailowo: kierownik@sp6.gdynia.pl.
Kontakt tel. 58 625 40 25.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. płk. Dąbka 207)
zatrudni specjalistę ds. uczniów ze znajomością obsługi programu i-Uczniowie oraz systemu SIO.
Informacji udziela sekretariat pod nr. tel. 58 622 26 24, 58 669 97 33.
***
Dyrektor Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem” (ul. Płk. Dąbka 199A)
zatrudni od 1 września woźną oddziałową w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zgłoszenia należy składać w siedzibie przedszkola lub na skrzynkę e-mail: przedszkole@p42.edu.gdynia.pl do 23 sierpnia.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni od 1 września 2019 r. wymiarze pełnego etatu nauczyciela języka polskiego.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. Kontakt tel. 58 629 12 69.
***
Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Starodworcowa 36)
zatrudni od września:
– nauczycieli języka angielskiego – praca na zastępstwo
– pomoc kuchenną – praca na ½ etatu.
– nauczyciela matematyki.
Dodatkowe informację pod nr tel. 58 629 39 30.
CV należy przesyłać na adres e-mail: dwudziestka@sp20gdynia.pl.
***
Dyrektor Przedszkola nr 8 (ul. Kapitańska 15)
zatrudni od 1.09.2019 r. nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Umowa na zastępstwo na rok szkolny 2019/2020 w wymiarze pełnego etatu. CV należy przesyłać na adres mailowy: dyrektor@przedszkole8.pl.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ul. Sambora 48)
zatrudni:
– nauczyciela przedmiotów elektronicznych w wymiarze 1 etat,
– sprzątaczkę w wymiarze 3/4 etatu.
Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły lub na adres: zschie@zschie.pl.
Kontakt pod nr. tel. 58 620 85 15 i 58 627 00 71.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy:
– nauczyciela matematyki (zastępstwo 1 rok),
– nauczyciela j. polskiego (zastępstwo 1 rok).
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Dyrektor Przedszkola nr 24 (ul. Korczaka 22)
zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela wczesnej edukacji oraz kucharza.
Oferty pracy przesyłać na adres mailowy: p24korczak@interia.pl do 20.08.2019 r. z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.