Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

Przetarg na budowę Węzła Chylonia rozstrzygnięty

Wizualizacja placu Dworcowego w Chyloni po wybudowaniu węzła integracyjnego, mat. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, opr. graf. P. Lewinowicz

Wizualizacja placu Dworcowego w Chyloni po wybudowaniu węzła integracyjnego, mat. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, opr. graf. P. Lewinowicz

08.08.2019 r.

Na początku czerwcu tego roku informowaliśmy, że w przetargu na budowę Węzła Chylonia złożone zostały trzy oferty. 30 lipca została wybrana najkorzystniejsza z nich, opiewająca na kwotę 45,799 mln złotych brutto, złożona przez konsorcjum firm Roverpol, sp. z o.o i Rover Infraestructures S.A.  

- To jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych, które realizuje Miasto Gdynia dla mieszkańców Chyloni i Cisowej. Konsekwentnie stawiamy na poprawę jakości życia i na inwestycje, poprawiające skomunikowanie dzielnic. Cieszę się, że kolejna, duża inwestycja jest realizowana w naszym mieście. Następne, po zakończeniu spraw formalnych, rozpoczniemy jeszcze w tym roku - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

- Chylonia i Cisowa to jedne z największych dzielnic Gdyni, łącznie mieszka tam ponad 34 tysiące osób. Dzięki tej inwestycji Plac Dworcowy zmieni się nie do poznania. Stanie się miejscem przyjaznym dla tych wszystkich, którzy zdecydują się zostawić samochód na podziemnym parkingu i skorzystać z SKM-ki lub naszych trolejbusów i autobusów – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

- Powtórzenie przetargu było dobrym krokiem. Tym razem skutecznie wyłoniliśmy Wykonawcę. Doświadczenie i potencjał polsko-hiszpańskiego konsorcjum gwarantują, że będziemy zadowoleni z finalnego efektu tej inwestycji. Rover Grupo jest ekspertem, jeśli chodzi o budowę tuneli podziemnych dla kolei, autostrad i wiaduktów i spółki tej grupy są obecne od wielu lat na polskim rynku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. O ile pozostali oferenci nie złożą odwołań, umowa zostanie szybko podpisana - dodaje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Oferta konsorcjum spółek Roverpol sp. z o.o. i Rover Infraestructures S.A. spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert, zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  • 60 % cena oferty brutto,
  • 10 % okres udzielonej gwarancji i rękojmi,
  • 15 % okres wykonania,
  • 15 % doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Wykaz złożonych ofert, wraz z przyznaną im punktacją, jest dostępny tutaj.
 
Zakres prac projektu „Utworzenie Węzła Integracyjnego Chylonia” obejmuje całkowitą przebudowę Placu Dworcowego, budowę nowego parkingu podziemnego, budowę ścieżki rowerowej na Kartuskiej i przebudowę sieci trakcyjnej dla trolejbusów.
 
Wartość projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, w ramach którego planowana jest budowa węzła Chylonia, wynosi ok. 66 mln zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi około 40 mln zł.


  • Wiadukt Alcoy (Alicante) w Hiszpanii,  będący częścią tzw. Trasy Północnej, wybudowanej przez Rover Infraestructuras S.A. w 2014 roku, fot. www.rovergrupo.com