1376 (1076) 2019-08-23 - 2019-08-29

Aktywne przejścia zwiększą bezpieczeństwo

Mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w newralgicznych punktach miasta – aktywne przejścia pojawią się w kilku miejscach Gdyni. Charakterystyczna „zebra” namalowana na jezdni zyska dodatkowe oznakowanie, sygnalizację i oświetlenie, którego natężenie będzie zwiększać się wraz z pojawieniem się pieszego w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia.
Zwiększanie bezpieczeństwa na ulicach i w ich obrębie to jeden z priorytetów polityki transportowej Gdyni. W mieście stosowane są różne metody poprawy bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych. Należą do nich m.in. progi zwalniające, sygnalizacja świetlna i ostrzegawcza, a także przejścia wyniesione, które wymuszają na kierowcach zmniejszenie prędkości.
Teraz w Gdyni pojawią się również tzw. aktywne przejścia. To nowoczesne rozwiązanie oparte na inteligentnym systemie wykrywającym ruch w obrębie przejścia dla pieszych. Identyfikuje on przechodnia i odróżnia go od innych obiektów, takich jak zwierzęta czy samochody. W przypadku gdy przy pasach pojawi się człowiek chcący przekroczyć jezdnie, uruchomiona zostaje sygnalizacja ostrzegawcza znajdująca się na znakach drogowych oraz bezpośrednio na jezdni. Dodatkowo zwiększa się natężenie światła latarń przy przejściu. Pieszy jest dzięki temu dużo bardziej widoczny, a kierowca z oddali widzi, że na przejściu znajduje się człowiek.
Wyłonione w głosowaniu na projekty Budżetu Obywatelskiego realizacje mają charakter pilotażowy, który pozwoli na ocenę ich funkcjonowania i skuteczności. Powstaną w następujących lokalizacjach:
– w Cisowej na ul. Morskiej – na wysokości posesji nr 521,
– na Oksywiu na ul. płk. Dąbka – na wysokości posesji nr 100a, na ul. Bosmańskiej – przy aptece, na ul. Zielonej – przy komisariacie Policji, na ul. Śmidowicza – na wysokości Stoczni Wojennej,
– na Dąbrowie na ul. Wiczlińskiej – przy skrzyżowaniu z ul. Miętową, na ul. Rdestowej – przy skrzyżowaniu z ul. Lukrecjową i na ul. Rdestowej – przy skrzyżowaniu z ul. Sojową na wysokości przychodni lekarskiej.
Dla projektów inteligentnych przejść na Dąbrowie kończy się obecnie faza przygotowywania postępowania na ich realizację. Powinno to potrwać do końca listopada bieżącego roku. Szacunkowy koszt wdrożenia tego rozwiązania to ok. 100 tysięcy złotych.
Pozostałe przejścia aktywne stanowią jeden z elementów większych projektów zgłoszonych w Budżecie Obywatelskim, które swoim zakresem obejmują także inne dziedziny. Koszt realizacji przejścia na ul. Morskiej został oszacowany na ok. 52 tys. złotych. Natomiast szacunkowe koszty realizacji przejść aktywnych na Oksywiu to ok. 200 tys. złotych za 4 przejścia.