1376 (1076) 2019-08-23 - 2019-08-29

„Aktywny samorząd” – przyjmowanie wniosków

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” to w 2019 roku 346 tys. zł. na dofinansowania, o które mogą ubiegać się indywidualnie mieszkańcy Gdyni posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Jednorazowe dofinansowania, w zależności od rodzaju i zakresu wsparcia, w latach ubiegłych wahały się w przedziale od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wsparcie może zostać przeznaczone m.in. na szkolenia i kursy, np. dofinansowanie do nauki prawa jazdy, czy obsługi określonego sprzętu elektronicznego.
Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego lub protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).
Zainteresowani ubieganiem się o pomoc z programu Aktywny Samorząd powinni skontaktować się z Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni: ul. Władysława IV 43, IV piętro (lokal 402), pokój nr 2, tel. 58 728 27 12.
Druki wniosków są dostępne w siedzibie Zespołu i na stronie www.mopsgdynia.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).
Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia 2019 roku.