1376 (1076) 2019-08-23 - 2019-08-29

Oddaj krew w wakacje

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje 26 i 29 sierpnia ambulansową zbiórkę krwi pod hasłem „Pracownicy magistratu krew oddają – gdynian również zapraszają”.
Krwiobus tradycyjnie zaparkuje na placu Wolnej Polski vis á vis Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego) w godz. 9.00-13.00.