Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Nowy wiadukt na północy Gdyni

Gdynia wspólnie z gminą Kosakowo planuje rozbudowę ulicy płk Dąbka, która obejmie m.in. budowę nowego wiaduktu drogowego i drogi rowerowej. Ogłoszono przetarg, który ma wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej dla inwestycji.
Ruszają procedury związane z ważną przebudową drogowej infrastruktury na północy Gdyni – mowa o odcinku ulicy płk. Dąbka sięgającym od ulicy Derdowskiego do ulicy Andersa. To newralgiczny i mocno obciążony ruchem fragment drogi, która łączy Oksywie i Obłuże z terenem sąsiedniej gminy Kosakowo.
Oba samorządy zamierzają partycypować w kosztach i wspólnie rozbudować istniejącą drogę przede wszystkim o nowy wiadukt drogowy nad torami kolejowymi – ten powstanie obok już istniejącego wiaduktu, po którym odbywa się obecnie ruch w obu kierunkach. Dodatkowo zadanie obejmie też budowę nowej drogi rowerowej, która stanowi fragment międzynarodowej trasy rowerowej R10.
- Obserwujemy natężenie ruchu na kluczowych odcinkach naszego układu drogowego, analizujemy na bieżąco dostępne rozwiązania i stąd decyzja, aby już teraz opracować możliwości rozbudowy dla ulicy płk Dąbka – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - To odcinek, który dla wielu gdynian mieszkających w północnych dzielnicach jest codzienną drogą do pracy lub szkoły, a dodatkowo dotyczy mieszkańców sąsiedniej, szybko rozwijającej się gminy Kosakowo.
Do 19 grudnia tego roku firmy zainteresowane opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji mogą zgłaszać swoje oferty w ramach przetargu.
Zgodnie z założeniami wykonawca, który złoży najkorzystniejszą propozycję opracuje projekt koncepcyjny z co najmniej trzema wariantami wiaduktu, wielobranżowy projekt budowlany z uwzględnieniem projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu oraz kosztorys. Zwycięska firma będzie też odpowiedzialna za nadzór nad późniejszą realizacją robót.
Po rozstrzygnięciu przetargu dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być gotowa maksymalnie po 70 tygodniach od daty podpisania umowy. Przetarg jest dostępny pod adresem: https://bit.ly/2D1OWMQ