1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Seminarium dla nauczycieli i rodziców w MEG

23 listopada w Muzeum Emigracji odbędzie się seminarium: „Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole’” skierowane do wszystkich pracowników edukacji oraz osób zainteresowanych tym tematem.
Podczas wydarzenia prowadzone będą dyskusje o wyzwaniach w pracy z osobami mającymi odmienne doświadczenia kulturowe oraz wymiana dobrych praktyk istniejących w tej dziedzinie.
Seminarium odbędzie się 23 listopada w godz. 10.00-16.00. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać poprzez wypełnienie i odesłanie formularza zapisów: http://bit.ly/seminarium_nauczyciele_MEG.
Wydarzenie organizowane jest w ramach współtworzonego przez nauczycieli projektu: „Edukacja na fali. Pasjonaci na pokład!” realizowanego przez Muzeum Emigracji.
Seminarium objął Patronatem Honorowym prezydent Wojciech Szczurek.