1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Wykaż się wiedzą w konkursie o Gdyni

Biuro Rady Miasta zaprasza uczniów gdyńskich szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w V edycji Konkursu wiedzy o Gdyni.
Zgłoszenia poprzez szkolnych koordynatorów do 25 listopada. I etap (szkolny) odbędzie się 5 grudnia.
Szczegóły dostępne są na stronie www.gdynia.pl/konkurswiedzyogdyni oraz w Biurze Rady Miasta tel. 58 668 87 76.