1391 (1091) 2019-12-13 - 2019-12-19

Razem na rzecz ekologii i czystego powietrza

PGE Energia Ciepła, OPEC i Urząd Miasta Gdyni zachęcają mieszkańców do przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Akcje promują hasłem „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”.
Aby jeszcze efektywniej informować gdynian o możliwości ogrzewania domów i mieszkań w sposób ekologiczny i oszczędny, podjęto współpracę z radami dzielnic. 4 grudnia ich reprezentanci z Małego Kacka oraz Orłowa spotkali się z przedstawicielami miasta oraz obu spółek. Rozmawiali m.in. o tym, gdzie i jak będzie się rozwijać system miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni, dlaczego warto się do niej przyłączyć, a także jakie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców w tym względzie.
Podczas wydarzenia przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni, PGE Energii Ciepła oraz OPEC-u przekazali radnym gdyńskich dzielnic informacje o planach związanych z rozwojem miejskiej sieci ciepłowniczej na ich obszarze czy możliwości wsparcia finansowego dla mieszkańców.
Obecnie działania w Orłowie i Małym Kacku prowadzone są w ramach programu unijnego dotyczącego uciepłowienia obszaru Gdyni Południe. Podłączenie budynków mieszkalnych i usługowych odbywa się w czterech etapach. Pierwszy z nich trwa już od 2018 roku. To prace od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej wzdłuż al. Zwycięstwa.
Natomiast na lata 2020-2021 zaplanowane są prace w obrębie placu Górnośląskiego, ul. Wielkopolskiej wzdłuż al. Zwycięstwa (do Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych).
W ramach projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe – w obrębie Orłowa i Małego Kacka zostanie zbudowana sieć ciepłownicza o długości 2,83 km oraz węzły cieplne. Celem projektu jest włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej odbiorców już istniejących oraz nowych, którzy pojawią się na tym obszarze w przyszłości.
Z kolei w ramach projektu ograniczenia niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku placu Górnośląskiego w Gdyni zostanie zbudowana sieć ciepłownicza o długości 2,65 km oraz węzły cieplne. Celem jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych i spadek emisji pyłu.
Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni zapewni mieszkańcom lepszy komfort życia i przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Orłowie i Małym Kacku.
Rozwój sieci ciepłowniczej oznacza zrównoważony rozwój miasta sprzyjający likwidacji niskiej emisji i gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Nasz miejski system ciepłowniczy stale się rozrasta. Sieć należy do OPEC-u, ale jest zasilana ciepłem wytwarzanym w gdyńskiej elektrociepłowni, która jest własnością PGE Energia Ciepła.