Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1394 (1094) 2020-01-10 - 2020-01-23

Dzielnice mają swój portal: www.gdynia.pl/dzielnice

Nowy rok 2020 przyniósł nowy portal internetowy przeznaczony dla gdyńskich dzielnic i ich mieszkańców. Witryna www.gdynia.pl/dzielnice będzie także miejscem stworzonym dla dwudziestu jeden rad dzielnic i przybliżenia ich pracy na rzecz „małych ojczyzn”.
Cieszę się, że Rady Dzielnic będą miały miejsce w przestrzeni wirtualnej. Chcemy przybliżyć gdynianom prace radnych na rzecz lokalnej społeczności, pokażemy jak zmieniają się dzielnice, jaki wpływ na najbliższe otoczenie mają zadania inwestycyjno-remontowe i statutowe opracowywane przez społeczników. – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Na portalu www.gdynia.pl/dzielnice znajdziemy zakładki: aktualności, wydarzenia, dzielnice wraz z informacją o Radach Dzielnic oraz galerie foto-video. Strona internetowa została skonfigurowana ze stroną macierzystą gdynia.pl, w taki sposób aby tematy dotyczące dzielnic zarówno w zakresie inwestycji, spotkań dla mieszkańców czy pracy rad dzielnic pojawiały się na obu witrynach.
Na portalu znajdą się także, wszystkie niezbędne informacje dotyczące rad dzielnic, listy radnych, sesji i spotkań z mieszkańcami, pracy biur poszczególnych rad i realizowanych przedsięwzięć.
Prace Rad Dzielnic na co dzień koordynuje i wspiera Biuro ds. Dzielnic mieszczące się przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni, któremu powierzono stworzenie portalu. Biuro ds. Dzielnic znajduje się w pionie rozwoju i podporządkowane jest wiceprezydentowi Markowi Łucykowi.