1394 (1094) 2020-01-10 - 2020-01-23

Ruszyły zgłoszenia do Nagrody Literackiej Gdynia

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza XV edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA dla najlepszych książek ubiegłego roku w czterech kategoriach: proza, poezja, eseistyka, przekład na język polski.
Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2019 roku. Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł. Finał konkursu odbędzie się w sierpniu 2020 roku.
Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać do 31 stycznia 2020 r. osoby pełnoletnie, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, za pośrednictwem Sekretarza Kapituły Natalii Gromow: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, tel. 58 622 73 55, faks: 58 622 64 17, e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl.
Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie www.nagrodaliterackagdynia.pl.
Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły.