1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

Plebiscyt – Kopa pereł dla Gdyni

Organizatorzy spacerów historycznych „Skarby Jubilatki” OPEC Gdynia, CKZiU nr 2 oraz dr Jarosław Kłodziński zapraszają mieszkańców Gdyni i jej sympatyków do wyłonienia Kopy (60) pereł w Gdyni.
Należy wytypować 5 najważniejszych według uznania artefaktów związanych z Gdynią (od Kultury Oksywskiej II w.p.n.e. do współczesności). Mogą to być: miejsca, elementy stworzone przez człowieka lub przyrodnicze. Perłą Gdyni może być osoba, grupa osób, instytucja, artefakt niematerialny jak np. piosenka, idea czy myśl. Od kultury oksywskiej do współczesności).
Zgłoszenia należy przesyłać na adres klodzinski.jarosław@wp.pl. Rozstrzygnięcie planowane jest na luty 2021.

ikona