1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

Razem w trudnych chwilach

Gdynia wyciąga pomocną dłoń do wszystkich, którzy spotkali się z tematem śmierci samobójczej. Rodziny mogą skorzystać ze wsparcia w formie cyklicznych spotkań.
W ramach gdyńskiego wsparcia na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem śmierci samobójczej i prób samobójczych pod nazwą „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” powstają obecnie dwie grupy wsparcia:
– Grupa wsparcia dla rodzin, które doświadczyły śmierci samobójczej – spotkania odbywać się będą w 1. czwartek miesiąca o godz. 18.00, w Gdyńskim Centrum Aktywności Rodziny (ul. Świętojańska 1).
– Grupa wsparcia dla rodzin osób po próbach samobójczych – spotkania odbywać się będą w każdy trzeci czwartek miesiąca, o godz. 18.00, również w Gdyńskim Centrum Aktywności Rodziny (ul. Świętojańskiej 1).
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u koordynatorów: Barbary Szymoniak-Wawrzyk, tel. 789 294 093 i Anny Andrzejewskiej-Cioch, tel. 789 294 073.

ikona