1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

Zapisy do zerówki i przedszkola w SOSW

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (ul. Płk. Dąbka 277) ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego oraz oddziału przygotowującego do nauki szkolnej (zerówka) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
Kontakt pod nr. tel. 58 625 48 55 i pod adresem e-mail: sosw@sosw1.eu.
Więcej na www.sosw1.eu.

ikona