1402 (1102) 2020-03-13 - 2020-03-19

Szukają wolontariuszy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do wolontariatu.
Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chęci, by pomóc innym. Zadania realizowane przez wolontariuszy są różnorodne i dopasowane do umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań, np. udzielanie korepetycji dla dzieci i młodzieży z różnych przedmiotów, wspieranie osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w codziennych czynnościach, takich jak wspólne spacery, rozmowy, czytanie książek.
Kontakt osobisty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Grabowo 2, pokój 39A) lub tel. 58 625 93 45 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 (Aleksandra Bladoszewska).

ikona