1406 (1106) 2020-04-17 - 2020-04-23

Badanie z samochodu w Gdyni

Obawiasz się, że jesteś zarażony koronawirusem i chciałbyś to sprawdzić? Zadzwoń na specjalną infolinię, zakwalifikuj się do testu i bez wysiadania z samochodu zrób badanie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
Przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powstało centrum testowe COVID-19 drive-thru. Dzięki temu podczas badania pacjent pozostaje cały czas w swoim samochodzie i ogranicza do minimum kontakty międzyludzkie.
Funkcjonowanie centrum jest możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, a także władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i studentów GUMed, którzy jako wolontariusze pracują w punkcie pobierania wymazu i obsługują infolinię.
Z badania mogą skorzystać wyłącznie pacjenci, którzy wcześniej zostali zarejestrowani i zakwalifikowani do badania. Kwalifikacja odbywa się drogą telefoniczną pod nr. tel. 58 349 18 88. Infolinia obsługiwana jest przez siedem dni w tygodniu w godzinach 9.00-15.00. Badanie zakwalifikowanego pacjenta jest bezpłatne.
Pojawiajac się w centrum trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości z numerem PESEL. Potem zostanie wykonany pomiar temperatury i pobrany wymaz z nosogardzieli, który jest bezpieczną, standardową procedurą medyczną. Pobrany i zabezpieczony materiał zostanie przekazany przez kuriera do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku celem wykonania badania molekularnego. Badanie metodą RT-PCR pozwala stwierdzić obecność materiału genetycznego wirusa w badanej próbie, co pozwala określić czy pacjent jest zakażony koronawirusem SARS-CoV-2.
Po pobraniu wymazu, pacjent wraca do domu i czeka na wynik, który przekaże mu telefonicznie pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Centrum testowe COVID-19 drive-thru powstało z inicjatywy naukowców Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest wiodącą jednostką w kraju oraz Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie chorób pasożytniczych i tropikalnych. Instytut dysponuje wieloletnią tradycją i doświadczeniem, wysoce wykwalifikowaną kadrą oraz zapleczem, które umożliwiło utworzenie tak unikatowej na Pomorzu jednostki wspomagającej służby sanitarno-epidemiologiczne w walce z COVID-19.
Centrum składa się z całorocznej hali namiotowej o wymiarach 5×6 m (szerokość/długość) o powierzchni około 30 m2, wyposażonej w stoły, krzesła, sprzęt ochrony osobistej, system oświetleniowy i grzewczy, a także niezbędny sprzęt biurowy (laptop, drukarka, dwa tablety).
Funkcjonowanie Centrum możliwe jest dzięki zaangażowaniu studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierunków lekarskiego (IV, V i VI rok) oraz pielęgniarstwa (II rok), którzy w ramach wolontariatu w systemie zmianowym obsługują infolinię oraz punkt poboru materiału.
Pracę studentów koordynuje i nadzoruje dr Maciej Grzybek, pełnomocnik Rektora GUMed ds. strategii rozwoju IMMiT, przy wsparciu dyrektora UCMMiT prof. Marcina Renke oraz dyrektor IMMiT dr hab. Katarzyny Sikorskiej.