1406 (1106) 2020-04-17 - 2020-04-23

Miejska infrastruktura jest cyklicznie dezynfekowana

W związku z pandemią koronawirusa na terenie całego kraju obowiązują ograniczenia związane z poruszaniem się i użytkowaniem przestrzeni miejskiej. Jednak wiele osób nadal regularnie dociera komunikacją publiczną do swoich miejsc pracy i korzysta m.in. z miejskiej infrastruktury. I właśnie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo tych mieszkańców Gdynia dezynfekuje najbardziej uczęszczane kładki, tunele oraz małą architekturę. Trwa także dezynfekcja gdyńskich wiat przystankowych oraz szeroko zakrojona dezynfekcja miejskiej infrastruktury.
Akcję odkażania koordynuje Referat Zieleni i Estetyzacji Miasta gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie tych gdynian, którzy nie mogą pracować zdalnie i muszą dotrzeć do swoich miejsc pracy zlecono dezynfekcję 12 tuneli, 3 kładek oraz wszystkich miejskich ławek przy ciągach ulicznych o nasilonym ruchu pieszych, tj. Świętojańskiej, Starowiejskiej, Dworcowej, Władysława IV oraz 10 Lutego.
Akcję dezynfekcji przeprowadza firma Platan. Aby maksymalnie ograniczyć kontakt mieszkańców z substancjami chemicznymi działania te są wykonywane głównie nocą przez przeszkolonych i odpowiednio wyposażanych pracowników. Używany jest roztwór podchlorynu sodu, gdzie substancją aktywną jest chlor. Jest to preparat od lat stosowany w przemyśle spożywczym i w szpitalach. Na powierzchni dezynfekowanej pozostaje jeszcze przez kilkanaście godzin jako substancja aktywna, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie
Jednak władze Gdyni nie poprzestały na tej inicjatywie i uruchomiły dodatkowe środki na zakup komunalnego pojazdu do odkażania chodników i małej architektury.
– Zdecydowaliśmy się na zakup specjalnej polewaczki, która pozwoli nam dodatkowo zdezynfekować chodniki, kosze na odpady oraz ławki nie tylko w centrum. Wykorzystamy ją także do odkażenia najczęściej uczęszczanych przestrzeni publicznych w wybranych gdyńskich dzielnicach – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Dezynfekcją objęto tunele: pod ul. Władysława IV - Węzeł Wzgórze. Św. Maksymiliana, pod ul. Morską - Gdynia Główna (z wyłączeniem terenu PKP), pod ul. Śląską przy Chipolbrok, pod ul. Śląską przy ul. Nowogrodzkiej, pod Drogą Gdyńską przy ul. Kieleckiej – Węzeł Wzgórze. Św. Maksymiliana, pod torami – od ul. Podolskiej do ul. Żwirki i Wigury, pod ul. Wielkopolską – na wysokości ul. Spokojnej, pod ul. Morską – Gdynia Stocznia, pod ul. Morską na wysokości ul. Zakręt do Oksywia, pod Trasą Kwiatkowskiego – od ul. Ściegiennego do ul. Orlicz-Dreszera, pod torami przy OPEC – od ul. Opata Hackiego do ul. Św. Mikołaja, pod torami SKM Cisowa (bez wyjścia na perony)
Wykaz odkażanych kładek: kładka Gdynia Stocznia – łącząca ul. Morską z ul. J. Wiśniewskiego, kładka przy PPNT – łącząca al. Zwycięstwa z ul. Sportową, kładka przy zakładzie rehabilitacji przy ul. Chwarznieńskiej.
Wykaz ulic, na których są odkażane ławki miejskie: ul. Świętojańska, ul. Starowiejska, ul. Dworcowa, ul. Władysława IV, ul. 10 Lutego.