1406 (1106) 2020-04-17 - 2020-04-23

Rekrutacja do gdyńskich żłobków po nowemu

17 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do gdyńskich żłobków według nowych zasad. Mają one między innymi zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. Pierwszy etap naboru odbędzie się online.
Rekrutacja w nowej formule będzie przebiegać w cyklu rocznym. Aplikacje drogą elektroniczną mogą składać mieszkańcy Gdyni. Dzieci nie muszą mieć ukończonego 1. roku życia, ważne, by urodziły się do 17 kwietnia br. Taki system jest wspólny dla całego miasta, nie ma konieczności osobnych zapisów w placówkach. O przyznaniu miejsca, zamiast kolejności zgłoszeń, będzie decydować punktowy system oceny.
Kluczową zmianą w procesie rekrutacji jest zgłaszanie dzieci w cyklu rocznym.

W związku ze zmianą systemu rekrutacji i ujednoliceniem zasad przyjmowania dzieci do żłobków samorządowych, rodzice, będący na liście oczekujących, otrzymają mailową prośbę o złożenie wniosku rekrutacyjnego na aktualnych zasadach. Ponowne złożenie wniosków jest konieczne, ponieważ są one oceniane na podstawie nowych kryteriów.
Rejestracja wniosków wystartuje 17 kwietnia i potrwa do 11 maja. Aplikacje będzie można złożyć za pośrednictwem strony internetowej: www.gdynia-zlobki.nullo.pl.
Wnioski, które zostały złożone dotychczas, przestały być aktywne 16 kwietnia. Wszystkie zawarte w nich dane będą trwale usunięte, a zgody udzielone żłobkowi na administrację danymi utracą ważność.
Punktacja:
25 pkt otrzyma wniosek, który dotyczy dziecka poddanego obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub którego ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie można zaszczepić,
20 punktów za zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej, świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontynuację edukacji w systemie dziennym obojga rodziców/opiekunów prawnych,
10 pkt dla rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej),
10 pkt za drugie dziecko w placówce,
5 pkt, gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko.
Kalendarz rekrutacyjny:
– 17 kwietnia-11 maja – złożenie elektronicznego formularza na stronie systemu rekrutacyjnego żłobka,
–15 maja – ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych,
– do 29 maja – uzupełnienie dokumentów,
– 15 czerwca – ogłoszenie listy dzieci przyjętych,
– do 24 czerwca – podpisanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi.