1406 (1106) 2020-04-17 - 2020-04-23

Sukces gdyńskiego projektu w charytatywnym hackathonie

Gdyński projekt FreeClass (3Class) mający na celu szeroko rozumianą pomoc w nauce z wykorzystaniem narzędzi IT zajął pierwsze miejsce w kategorii Edukacja w charytatywnym hackathonie Hack the Crisis : Tech for Good. Twórcy projektu FreeClass (3Class), głównie uczniowie i nauczycielki z III LO oraz przyjaciele „Gdyńskiej Trójki”, nagrodę postanowili przeznaczyć m.in. na zakup drukarek 3D, które będą mogły być wykorzystane do produkcji środków ochronnych dla polskich szpitali.

Kilkudniowy HacktheCrisis: Tech for Good – hackathon online zakończył się 22 marca. Podczas jego trwania 1800 osób pracowało nad rozwiązaniami mającymi pomóc w walce z koronawirusem. W ciągu 6 dni uczestnicy zgłosili w sumie 189 pomysłów w trzech kategoriach: Izolacja, Fakty i dane oraz Edukacja.
Organizatorzy hackathonu poszukiwali pomysłów, które są możliwe do opracowania w ciągu 3-5 dni i które dadzą społeczeństwu dostęp do rzetelnych informacji o kryzysie, a także dadzą nadzieję i poczucie bezpieczeństwa.
Grupa uczniów z inicjatywy i pod opieką nauczycielek z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni przy wsparciu absolwentów i przyjaciół „Gdyńskiej Trójki” opracowała projekt FreeClass (3Class) mający na celu pomoc w nauce – z wykorzystaniem narzędzi IT – uczniom ze szkół podstawowych niesioną przez uczniów ze szkół maturalnych, a także studentów. Stworzono platformę wsparcia edukacyjnego online. Projekt łączy różne szczeble kształcenia adresowane do uczniów podstawówek i liceów oraz nauczycieli i rodziców.
Projekt został zgłoszony do hackathonu pro publico bono „Hack the Crisis: Tech for Good”. Spośród kilkudziesięciu najwyżej ocenionych projektów organizatorzy wyłonili 10 najlepszych: „Mama teraz pracuje” – connecting overworked parent with underworked educators (Zuzanna Moskała), Pomocny Sąsiad/ Helpful Neighbour (Tomek Malski), EpidemicApp (Maciej Teska), Quarantify (Mateusz Janowski), Zakupy SMS dla seniora/SMS Shopping for a Senior (Bartosz Rydziński), IBLW – Internetowa Baza Lekarzy Wolontariuszy (Database of Volonteer Online Doctors) (Konrad Strojny), COVID Genomics (Piotr Grzegorczyk), Medy – be rewarded for prevention (Michał Gaszewski), FreeCLASS (Olga Wrońska), Detecting Covid-19 on X-rays with deep learning (Jacek Stańdo).
W kategorii Edukacja zwyciężył projekt „Free Class” i zdobył nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych ufundowaną przez Kancelarię Premiera RP.
Twórcy projektu FreeClass (3Class), głównie uczniowie i nauczycielki z III LO, nagrodę postanowili przeznaczyć m.in. na zakup drukarek 3D, które będą mogły być wykorzystane do produkcji środków ochronnych dla szpitali.
Za sukcesem projektu stoją: Anna Rzepa, Olga Wrońska i Marta Mąkosa (nauczycielki z III LO), Radek Waga, Mateusz Król, Zofia Lipka i Mateusz Pietrzak, Alan Soliński (uczniowie III LO), Bartosz Kostarczyk i Piotr Bieńkowski (Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej), Mateusz Mazurczak (VI LO) oraz: Dorota Lubiewska, dr Agata Goździk, mec. Jan Wroński, Paweł Kudzia, Joanna Piechowiak, Magdalena Waga i Adrian Stawicki.
W realizację Konkursu zaangażowały się m.in. firmy: Amazon, Microsoft i Google, a także Kancelaria Premiera RP i GovTech.

ikona