1408 (1108) 2020-05-08 - 2020-05-14

Nowy sprzęt do utrzymania dróg w mieście

Gdynia podpisała umowę z firmą Dobrowolski Sp. z o.o. na dostarczenie 18 fabrycznie nowych pojazdów specjalnych. Wśród nich będą pługo-posypywarko-solarki, zamiatarki oraz polewaczki. Sprzęt ten umożliwi Gdyni samodzielne, ekonomiczne i ekologicznie prowadzanie działań polegających na całorocznym utrzymaniu głównego układu komunikacyjnego. Nowe pojazdy wyjadą na gdyńskie drogi w czwartym kwartale tego roku.
Z uwagi na trwające obostrzenia związane z COVID-19 zawarcie umowy odbyło się drogą internetową. Dzięki komunikatorowi Skype przedstawiciele obu stron dokonali symbolicznego, ale w pełni ważnego, podpisania umowy na zakup sprzętu.
Firma Dobrowolski zadeklarowała, że zakupione pojazdy zostaną dostarczone do Gdyni w trzech transzach, w określonych odstępach czasowych.
Do końca września br. do gdyńskich baz dotrze 10 pojazdów dwuosiowych z zabudową zimową w postaci pługu oraz posypywarki z systemem zwilżania soli oraz 2 pojazdy trzyosiowe z zabudową zimową w postaci pługu oraz posypywarki z systemem zwilżania soli. Kolejna dostawa zaplanowana jest jeszcze na grudzień br. Obejmie ona 2 pojazdy trzyosiowe z zabudową wymienną zimową/letnią w postaci pługu oraz posypywarki z systemem zwilżania soli oraz 2 pojazdy dwuosiowe z zabudową wymienną zimową/letnią w postaci pługu oraz posypywarki z systemem zwilżania soli.
Do 8 listopada 2021 roku nastąpi realizacja ostatniego etapu dostaw. Wtedy do gdyńskich baz dojadą 2 pojazdy dwuosiowe z zabudową letnią w postaci zamiatarek, 2 zabudowy w postaci polewaczek przeznaczonych do montażu na pojeździe oraz 2 zabudowy zamiatarek przeznaczonych do montażu na pojeździe dwuosiowym.
W ramach podpisanej umowy pracownicy nowego działu LIZUD (Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg) przejdą profesjonalne szkolenia w zakresie: obsługi pojazdów, obsługi technicznej i konserwacji podwozi, nadwozi i pozostałych urządzeń, napraw pojazdów oraz systemu monitorowania. Każdy przeszkolony pracownik otrzyma certyfikat, który będzie uprawniał go do przeprowadzania napraw i konserwacji pojazdów (podwozi i nadwozi) po okresie gwarancyjnym.
Wykonawca zagwarantował również bardzo korzystne lokalizacje autoryzowanych baz serwisu podwozi, nadwozi i pozostałych urządzeń.
Satysfakcji z podpisania umowy nie kryją też przedstawiciele firmy Scania Polska S.A.

ikona