1408 (1108) 2020-05-08 - 2020-05-14

Obiekty sportowe częściowo otwarte

Trwają intensywne prace nad systemem rezerwacji miejskich obiektów, a także mechanizmem zapewniającym bezpieczeństwo i kontrolę użytkowników, dzięki którym z obiektów – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów – będą mogli korzystać gdynianie.
We współpracy z klubami w obiektach wyznaczono zaplecze sanitarne, wyposażone w płyny do dezynfekcji rąk. Odkażeniu, po każdym użyciu, poddawane będą również urządzenia i sprzęt sportowy.
Na każdym z obiektów jednorazowo może przebywać maksymalnie 6 uczestników zajęć (z pominięciem trenera/instruktora).
Udostępnione klubom będą wyłącznie obiekty, nad którymi Gdyńskie Centrum Sportu może sprawować bezpośrednią pieczę (w tym monitoringową), a także wybrane obiekty przyszkolne – po wcześniejszym ustaleniu na linii klub-szkoła-GCS precyzyjnych zasad użytkowania. Planowany termin powszechnego udostępniania sportowych obiektów miejskich to 11 maja.

ikona