1409 (1109) 2020-05-15 - 2020-05-21

Janina Ochojska laureatką Nagrody im. Piotra Pawłowskiego

Działaczka humanitarna i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej – Janina Ochojska została pierwszą laureatką Nagrody im. Piotra Pawłowskiego. To wyróżnienie, ustanowione przez prezydenta Wojciecha Szczurka, przyznawane jest osobom, które wyznaczają w Polsce nowe standardy społeczne, zmieniają rzeczywistość oraz poszerzają społeczną świadomość.
W dowód pamięci o Piotrze Pawłowskim – honorowym obywatelu i przyjacielu Gdyni, a także wizjonerze i twórcy zmian na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prezydent Wojciech Szczurek ustanowił nagrodę jego imienia. Trafia ona do ludzi, którzy zmieniają świat na lepsze, podejmują istotne problemy społeczne, a swoją wrażliwość wyrażają działaniem na rzecz spraw lub osób wymagających wsparcia, podkreślając ich godność osobistą.
W tym roku Nagrodę im. Piotra Pawłowskiego przyznano po raz pierwszy. Laureatką została Janina Ochojska – działaczka humanitarna i założycielka organizacji Polska Akcja Humanitarna, która doskonale wpisuje się w idee, za jakie to wyróżnienie jest wręczane.
O tym, do kogo trafi wyróżnienie zadecydowała kapituła w składzie: Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Beata Wachowiak-Zwara – pełnomocnik prezydenta ds. osób z niepełnosprawnością oraz Ewa Pawłowska – prezes Fundacji Integracja.
Pod koniec marca miała się odbyć gala wręczenia nagrody. Jednak ze względu na trwającą pandemię koronawirusa została ona przełożona. Nowy termin zaplanowano na marzec 2021 roku. Uroczystości będzie towarzyszyć wystawa zdjęć twórczości Piotra Pawłowskiego.

ikona