1409 (1109) 2020-05-15 - 2020-05-21

Znajdź pracę z Pracownią

Dzięki Gdyńskiemu Systemowi Aktywizacji Społeczno – Zawodowej „Pracownia” można zmienić swoje życie – i znaleźć pracę. Świadczy o tym przykład 154 osób, które w efekcie uczestnictwa w programie podjęły zatrudnienie. Rekrutacja trwa, udział jest bezpłatny.
„Pracownia” czeka na osoby szukające pracy lub chcące podnieść swoje kwalifikacje, korzystające ze wsparcia miejskich instytucji (np. Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) bądź posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Rekrutacja do projektu jest ciągła. By się zgłosić, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.aktywizacjawgdyni.pl, przesłać go pocztą tradycyjną ( ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdyni) bądź elektroniczną (pracownia@lis.gdynia.pl) lub złożyć osobiście w biurze Centrum Integracja na ul. Traugutta 2 w godz. 9.00-14.00. W razie dodatkowych pytań – kontakt pod nr. tel. 58 727 39 24.
Osoby zainteresowane mogą liczyć na kontakt telefoniczny czy za pośrednictwem komunikatorów internetowych, by omówić rodzaj wsparcia, na jaki może liczyć każdy chętny. Ściśle odpowiada ono potrzebom osoby aplikującej.
Każdy uczestnik projektu podąża tzw. ścieżką. Z zależności od indywidualnie ustalonego planu, można liczyć m.in. na indywidualne bądź grupowe spotkania z doradcami zawodowymi, psychologami, rehabilitantami lub specjalistami, którzy np. pomogą uporządkować domowy budżet. Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności zapewniane są konsultacje ze specjalistami niezależnego życia.
„Pracownia” pomaga też w zdobyciu nowych umiejętności lub szlifowaniu już nabytych podczas warsztatów zawodowych. Uczestnicy mogą liczyć na staż i praktyki w gdyńskich firmach. Wszystko po to, by znaleźć i utrzymać pracę.
Liderem projektu „Pracownia” jest Laboratorium Innowacji Społecznych, działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracja, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Fundacją Gospodarczą.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona