1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

„Koniczynka” z certyfikatem bezpieczeństwa

Prowadzenie polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa, a także edukacja pracowników i rodziców w tym zakresie. Powyższymi standardami legitymować może się gdyńska „Koniczynka” – żłobek, który uzyskał właśnie certyfikat „Chronimy dzieci”. To efekt uczestnictwa w programie profilaktyki przemocy wobec dzieci.
Program „Chronimy dzieci” ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Adresowany jest do wszelkich instytucji działających na rzecz dzieci, a zatem do żłobków, przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych czy organizacji pozarządowych. Udział w inicjatywie wziął również gdyński żłobek „Koniczynka” z filiami na Witominie i Cisowej. Placówka została niedawno uhonorowana certyfikatem przyznawanym w programie.
Przyznany „Koniczynce” certyfikat oznacza, że placówka spełnia pięć podstawowych standardów programu „Chronimy dzieci”.
– Oznacza to m.in., że posiadamy ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, chronimy jego dane osobowe i wizerunek, oferujemy rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem, posiadamy ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu, a nasi pracownicy są przeszkalani z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą, jak na nie reagować. – wymienia Agnieszka Welfle-Pobłocka, dyrektor żłobka „Koniczynka”.
Odpowiedzialna za program Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową dla pracowników instytucji, rodziców i opiekunów. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. O szczegółach przeczytać można na stronie https://chronimydzieci.pl/standardy.