1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Przejścia dla pieszych w „inteligentnej” odsłonie

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Oksywia będą mogli korzystać z nowocześnie doświetlonych, a tym samym bezpieczniejszych „zebr”. Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni właśnie ogłosił przetarg, który ma wyłonić projektanta i jednocześnie wykonawcę czterech aktywnych przejść dla pieszych. Zagwarantuje to procedura „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wybudowanie aktywnych przejść dla pieszych przez:
– ul. Bosmańską – na wysokości budynku Bosmańska 41,
– ul. płk Dąbka – na wysokości budynku Pułkownika Stanisława Dąbka 100a,
– ul. Zieloną – na wysokości budynku Zielona 13,
– ul. Śmidowicza – przy Stoczni Wojennej.
W zakresie robót budowlanych, które będzie musiał przeprowadzić wyłoniony wykonawca, są m.in.: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż i kalibracja detektorów wykrywających obecność pieszego oczekującego na przejście, instalacja aktywnych elementów LED w jezdni oraz lamp LED nad znakami D-6, budowa i konfiguracja szafy sterowniczej wraz z zasilaniem, budowa lokalnej kanalizacji kablowej, wykonanie prac brukarskich związanych z dostosowaniem chodnika oraz krawężnika do projektowanych aktywnych przejść dla pieszych.
Termin składania ofert upływa 25 maja o godz. 11.00 w siedzibie gdyńskiego ZDiZ. Otwarcie ofert nastąpi online o godz. 11.15 tego samego dnia.
To kolejne zadanie z Budżetu Obywatelskiego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców. Autorka wniosku, Wiktoria Janas, wytypowała newralgiczne przejścia dla pieszych, które wymagają dodatkowych oznaczeń. Przejścia te znajdują się na trasie codziennej drogi do szkoły wielu uczniów.

ikona