1412 (1112) 2020-05-29 - 2020-06-04

Nowe życie gdyńskich ławek

Ławki miejskie to ważny element gdyńskich parków, skwerów, ale też tras rowerowych i deptaków. Są one pożądanym meblem, który integruje, sprzyja rozmowom i relaksowi, ale przede wszystkim zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni utrzymuje 2 563 ławki na terenie całego miasta, a dzięki inicjatywie kierowców z Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej liczba ta powiększy się.
Pandemia koronawirusa spowodowała izolację i zmusiła mieszkańców do pozostania w domach. Jednak część pracowników gdyńskich firm nadal regularnie uczęszcza do pracy. Wymogi i obostrzenia m.in. do zachowania 2-metrowego dystansu spowodowała też zmiany na terenie zakładów pracy. Aby utrzymać wymagane odległości pomiędzy pracownikami szczególnie podczas przerw w pracy, Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej wpadł na niecodzienny pomysł. Zmodernizował nieużywane i zniszczone ławki, które przekazał im gdyński ZDiZ. Teraz nowo wyremontowane ławki służą nie tylko kierowcom na bazie PKA, ale i mieszańcom dzielnicy Pogórze.
Obecnie na terenie bazy PKA przy ul. Platynowej 19 na Pogórzu znajduje się 8 zmodernizowanych ławek, z czego 5 z nich aktywnie wykorzystują pracownicy.
W pierwszej kolejności chcieliśmy zadbać o zachowanie bezpiecznych stref podczas przerw naszych kierowców. Niestety na terenie naszej bazy nie posiadaliśmy wystarczającej ilości ławek. Postanowiliśmy więc pozyskać z ZDiZ zniszczone i nieużywane ławki. Następnie własnymi siłami doprowadziliśmy je do pierwotnego stanu i teraz wyglądają jak nowe, a co najważniejsze są chętnie wykorzystywane przez naszych pracowników. Kilka ławek z charakterystycznym logo PKA postanowiliśmy przekazać mieszkańcom Pogórza. Zostały ustawione wzdłuż ul. płk. Dąbka – wyjaśnia Lech Żurek, Prezes PKA.
Teraz gdyński Zarząd Dróg i Zieleni zadba o ustawienie koszy na odpady przy każdej nowo zamontowanej ławce.