1412 (1112) 2020-05-29 - 2020-06-04

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni odbywać się będą do odwołania w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.
Osoby, które chcą uczestniczyć w przetargu, powinny stawić się w dniu i w miejscu przetargu w godz. 9.30-10.00, w celu zaopatrzenia się w jednorazowe środki ochrony osobistej, tj. maseczki i rękawiczki. Organizator zapewnia bezpłatnie w/w sprzęt oraz dostęp do środków dezynfekujących. Obsługa przetargu będzie udzielać pomocy uczestnikom przetargu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków jego przeprowadzenia. Więcej informacji na stronie www.investgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa.
Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2020 roku o godz. 10.00, w sali audytoryjnej „C” w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 15 czerwca 2020 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Leszczynki 175 o pow. 700 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m2, ul. Pustej 7B o pow. 472 m2, ul. Łabędziej 18 o pow. 1006 m2, ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m2, ul. Łabędziej 24 o pow. 876 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2 i ul. Morskiej „248-250” o pow. 437 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w gazecie „Dziennik Bałtycki” 19.05.2020 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona przy głównym wejściu do Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Szczegóły pod nr. tel. 58 668 85 15, 58 668 85 16, 58 668 89 38, 58 668 89 39, 58 668 89 40.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 24 lipca 2020 roku o godz. 10.00, w sali audytoryjnej „C” w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 20 lipca 2020 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m2, ul. Modlińskiej 23 o pow. 1042 m2, ul. Olgierda 13 o pow. 675 m2, ul. Aresa/Afrodyty o pow. 14 280 m2, ul. Łopianowej o pow. 2324 m2, ul. Hutniczej – Krzywoustego o pow. 10 267 m2, ul. Inżynierskiej 87C o pow. 993 m2, ul. Redłowskiej 28A o pow. 726 m2, ul. Miętowej 122 o pow. 883 m2, ul. Miętowej 124 o pow. 918 m2, ul. Płk. Dąbka „1A” o pow. 1156 m2, ul. Płk. Dąbka „1B” o pow. 1359 m2, ul. Płk. Dąbka „1C” o pow. 1345 m2, ul. Bydgoskiej o pow. 1209 m2, ul. Folwarcznej/Wrocławskiej o pow. 18806 m2, ul. Korzeniowskiego 13 o pow. 964 m2, ul. Gedymina i Płockiej o pow. 4046 m2, ul. Komandorskiej 55 o pow. 889 m2, ul. Hutniczej 63 o pow. 11631 m2, ul. Przemyskiej „48” o pow. 890 m2 i ul. Przemyskiej „50” o pow. 784 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 21.05.2020 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona przy głównym wejściu do Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni (ul. Morska 79)
zatrudni dwie sprzątaczki i portiera w pełnym wymiarze czasu pracy.
Oferty należy wysyłać na adres ckziu1@ckziu1.gdynia.pl z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Kontakt pod nr tel. 58 621 68 91.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni (ul. Morska 79)
zatrudni na czas określony (zastępstwo) pracownika do prac ciężkich w pełnym wymiarze godzin.
Oferty należy wysyłać na adres ckziu1@ckziu1.gdynia.pl z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Kontakt pod nr tel. 58 621 68 91.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2303/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19 maja 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 215m² położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, oznaczonej jako działka o numerze 721 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00017305/8 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 26 maja 2020 r.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela matematyki (w pełnym wymiarze godzin).
Informacja pod nr. tel. 58 669 97 42, 58 669 97 32.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na drzwiach wejściowych do siedziby Urzędu Miasta Gdyni, od al. Marsz. Piłsudskiego, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa –Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Wzgórze Bernadowo, oznaczonej jako dz. nr 3007, obręb Mały Kack – 0019, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowego dołączenia, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz wywieszono na okres od 22.05.2020 r. do 12.06.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2309/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 maja 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 656 m² położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 22, obręb 0023 Pogórze, oznaczonej jako część działki nr 1632/2 i część działki nr 1679/2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00040944/9 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na nieruchomość zabudowaną obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 25 maja 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na drzwiach wejściowych do siedziby Urzędu Miasta Gdyni, od Al. Marszałka J. Piłsudskiego, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kmdr. Przybyszewskiego, oznaczonej jako działki nr 305 i nr 306, obręb Grabówek - 0015, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowego dołączenia, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz wywieszono na okres od 29.05.2020 r. do 19.06.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2308/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 21 maja 2020 roku, nieruchomości o powierzchni ca 428 m² położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, oznaczonej jako działka o numerze 75/2 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00007356/7, – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 25 maja 2020 r.