1414 (1114) 2020-06-19 - 2020-06-25

Odważ się i spędź aktywnie czas

„Wolontariusz Osoby z Niepełnosprawnością” to realizowany od kilku lat projekt, w ramach którego współpracują ze sobą wolontariusze i osoby z niepełnosprawnościami. Ta obustronna aktywizacja uczy, że każdy z nas ma coś do zaoferowania drugiemu człowiekowi, a sam udział w projekcie dla wielu uczestników zakończył się znajomością, a nierzadko przyjaźnią.
Organizator projektu, Centrum Współpracy Młodzieży, zaprasza do programu „Wolontariusz Osoby z Niepełnosprawnością” pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, osoby niewidome czy słabowidzące posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. A także zameldowane w Gdyni.
Projekt oferuje możliwość regularnych, indywidualnych spotkań z wolontariuszem, który będzie wsparciem podczas codziennych czynności i nie tylko. Wspólnie będzie można np. odwiedzić ciekawe miejsca w Trójmieście, takie jak muzea, teatry, kina. Rozwijać zainteresowania lub po prostu razem spędzić czas na spacerze.
Wolontariusz pomoże także w sprostaniu codziennym obowiązkom (sprawy urzędowe, wizyta u lekarza, zrobienie drobnych zakupów, porządkowanie dokumentów) czy w dotarciu na spotkania ze znajomymi, do pracy lub szkoły. To również pomoc w codziennym funkcjonowaniu wynikającym z indywidualnych potrzeb. Spotkania będą odbywać się średnio raz w tygodniu w wybranym terminie.
Idea projektu ma też uświadomić, że osoby z niepełnosprawnociami nie potrzebują litości, ale zwykłego ludzkiego wsparcia i partnerstwa, a układ wiele daje zarówno uczestnikom, jak i wolontariuszom. Przede wszystkim możliwość bycia z drugim człowiekiem i stworzenia trwałej więzi.
Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.cwm.org.pl. Kontakt telefoniczy 58 620 24 80 lub mailowy: wolontariuszON@cwm.org.pl
Uczestnicy zostaną umówieni na indywidualne spotkanie.
Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

  • ikonaOpublikowano: 18.06.2020 11:49
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.06.2020 13:12
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona