1414 (1114) 2020-06-19 - 2020-06-25

Wybory 28 czerwca

28 czerwca odbędą się wybory prezydenta RP. Do 19 czerwca 2020 r. można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do 23 czerwca 2020 r. każdy, kto chce głosować w innym obwodzie w gminie, w której mieszka na stałe lub chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów albo nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce zagłosować, musi złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Można to zrobić drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Jest również opcja złożenia wniosku osobiście – korzystając z wrzutni do dokumentow w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wniosek jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej. Do formularza należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego. Termin składania wniosków upływa 23 czerwca.
Do 26 czerwca 2020 r. należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów.
26 czerwca 2020 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej.
Głosowanie odbędzie się 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.
We wkładce (poniżej) zamieszczamy obwieszczenie prezydenta Gdyni o numerach oraz granicach obwodów głosowania.
W komisjach obwodowych wciąż są wolne miejsca.

wkładka

ikona