1415 (1115) 2020-06-26 - 2020-07-02

Zagłosuj na młodych z Gdyni

Projekt realizowany przez gdyńską młodzież, Wymiennikownię i Urząd Miasta Gdyni ma szansę wygrać nagrodę publiczności w konkursie RegioStars, organizowanym przez Komisję Europejską.
Dzięki projektowi SB YCGN młodzież miała możliwość przedstawienia swoich rozwiązań w ważnych lokalnych sprawach oraz prowadzenia konstruktywnych dyskusji z przedstawicielami władz.
Nagrody RegioStars to coroczny konkurs organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO). Ma na celu identyfikację dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i wyróżnienie innowacyjnych projektów finansowanych przez UE, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych.
Projekt Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku SB YCGN (South Baltic Youth Core Groups Network) został nominowany w kategorii "30 lat INTERREG: upodmiotowienie/wzmocnienie młodzieży na rzecz współpracy transgranicznej".
Głównymi celami Projektu Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku było zwiększenie udziału młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy, a także wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem.
Aby oddać swój głos na Projekt Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku SB YCGN w konkursie RegioStars należy przejść na stronę https://regiostarsawards.eu/ i znaleźć ostatnią kategorię: Topic of the year 2020: 30 Years of Interreg, Youth empowerment for cooperation across borders (Upodmiotowienie młodzieży do współpracy transgranicznej).
Po rozwinięciu listy ukaże się przedostatni projekt, opisany jako SB YCGN.
Swój głos można oddać raz dziennie do 8 lipca.

ikona